Ungdomspanelet

Møtedato : 02.04.2019 18:00

Møtested : Hotel Union, Geiranger

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
UP-11/19 Høyring av kvalitetsplan for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2019-2023 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
UP-12/19 Samarbeid med BUFdir Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
UP-13/19 Fordeling av ungdomsmidlar - 1. tildeling 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UP-14/19 Skoleval 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
UP-15/19 HMS for elevar - årsrapport 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
UP-16/19 Søknad om permisjon fra Thea Elise Gråberg Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UP-17/19 Søknad om permisjon frå Ester Annie Brende Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UP-18/19 Samarbeid med rådgjevarnettverket Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg
UP-19/19 Orientering og informasjon omkring nyttårskonferansen 2020 Document_blue Protokoll
UP-20/19 Gjennomgang av handlingsplan. status og strategi vidare Document_blue Protokoll
UP-21/19 Status høyring forskrift ungdomsråd Document_blue Protokoll

← møtekalender