Ungdomspanelet

Møtedato : 25.01.2019 17:00

Møtested : Quality Hotel Ulstein, Ulsteinvik

Møterom: Møterom

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
UP-1/19 Gjennomgang av handlingsprogrammet til ungdomspanelet frå ungdommens fylkesting 2018 og fordeling av arbeidsområde Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UP-2/19 Kommunale medverknadsorgan for ungdom Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
UP-3/19 Høyring - Innføring av AutoPASS takstregulativ på ferjesamband Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg
UP-4/19 Fordeling av fylkesutvalet, hovudutvala og trafikktryggingsutvalet 2018/2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
UP-5/19 Evaluering ungdommens fylkesting 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UP-6/19 Ungdommens miljøkrav til kommunane i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender