Fylkestinget

Møtedato : 09.12.2019 12:00

Møtested : Scandic Alexandra Molde

Møterom: Møte 9. - 11. desember 2019

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
T-79/19 Orientering om oppfølging av Fagskolen i Ålesund Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
T-80/19 Endring av budsjettet for 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
T-81/19 Takstfastsetting og garanti Nordøyvegen 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 4 vedlegg
T-82/19 Vidare behandling av T-27/19 - AutoPASS takstregulativ på fylkesvegferjer i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 10 vedlegg
T-83/19 K651 Spjelkavik Arena - Revidert byggeprogram og alternativsvurdering Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 1 vedlegg
T-84/19 Overordna utviklingsplan bygg og eigedom Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 8 vedlegg
T-85/19 Bokbåtteneste i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 4 vedlegg
T-86/19 Omstilling 2020 - Delrapport: Tilbods- og skolestruktur, reduksjon av driftsnivå - Utdanning Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 4 vedlegg
T-87/19 Omstilling 2020 - delprosjekt P5 Organisering og struktur for den offentlege tannhelsetenesta Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 3 vedlegg
T-88/19 Reduksjon av driftsnivået i samferdselssektoren - Omstilling 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
T-89/19 Omstilling 2020 – rapport om prosessen og utgreiing av tiltaksområda i fase 2 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
T-90/19 Økonomiplan med handlingsprogram 2020 - 2023 med budsjett for 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (5) 13 vedlegg
T-91/19 Korleis kan regionreforma med fleire ansvarsområde og nye arbeidsplassar skape utvikling i heile fylket Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
T-92/19 Søknad om permisjon frå fylkeskommunal verv - Monica Molvær Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
T-93/19 Drosjeløyva i Møre og Romsdal - Vurdering av behovet for å tildele einerett for drosjetransport Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (6) 18 vedlegg
T-94/19 Politisk styringsgruppe for Nordøyvegen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
T-95/19 Eigar av utstedarverksemd - bompengereforma Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 4 vedlegg
T-96/19 Omklassifisering av vegnettet på fv. 60 Røyr-Hellesylt Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
T-97/19 Reglement for yrkesopplæringsnemnda Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
T-98/19 Kvalitetsmeldinga 2019 for videregående opplæring i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (5) 25 vedlegg
T-99/19 Organisering av fagskolen i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
T-100/19 Regionalt forskingsfond Møre og Romsdal – framlegg til bestillingsbrev og styresamansetting Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 5 vedlegg
T-101/19 Regional vassforvaltningsplan 2022-2027- vedtak av planprogram og hovudutfordringar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
T-102/19 Uttale til fusjon av stiftingane Nordmøre museum og Geitbåtmuseet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 6 vedlegg
T-103/19 Ny selskapsavtale og deltakaravtale for GassROR IKS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
T-104/19 E136 Tresfjordbrua og Vågstrandtunnelen - nytt garantivedtak ved overføring til regionalt bompengeselskap Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
T-105/19 Innskotskapital i Møre og Romsdal Revisjon SA Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
T-106/19 Kapitalhøging North West AS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
T-107/19 Resterande val til styrer, råd og utval 2019-2023 (blir ettersendt) Document_blue Protokoll
T-108/19 Interpellasjon frå Frank Sve (FRP) om krav nedsetting av takstsoner på ferjeruta Volda-Lauvstad Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
T-109/19 Interpellasjon frå Frank Sve (FRP) om situasjonen for sjukehusa i Ålesund, Kristiansund og Volda Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
T-110/19 Spørsmål frå Lilly Gunn Nyheim og Siv Katrin Ulla om praksis for betaling av hotellutgifter ved fylkestingsamlinger Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender