Fylkestinget

Møtedato : 08.04.2019 09:30

Møtested : Quality Hotel Ulstein

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg Video
T-1/19 Melding om vedtak i fylkesutvalet etter fullmakt med heimel i § 13 i kommunelova Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
T-2/19 Revisjonsrapport frå selskapskontroll SK 3/2017 i Vigo IKS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
T-3/19 Rapport - Tilsyn 3/2018: Undersøking av system for styring, kontroll og oppfølging av transaksjoner med nærståande i skolesektoren og ressurssentra Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
T-4/19 Attestasjonsrapport - Intern kontroll Tannhelse Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
T-5/19 Sentrale kontrollorgan - Årsmelding 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
T-6/19 Sentrale kontrollorgan - Årsrekneskap 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
T-7/19 Ny selskapsavtale VIGO IKS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 3 vedlegg
T-8/19 OU-prosessen fagskole Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
T-9/19 Leigeavtale Volda Campus Arena Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4)
T-10/19 Samarbeid med Ørsta kommune etter §27 i kommunelova Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
T-11/19 Spjelkavik Arena - status mars 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 1 vedlegg
T-12/19 Opera- og kulturhus Kristiansund Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
T-13/19 Omstilling av organisasjonen mot 2020 - sluttrapport for forprosjektet og innretning av hovudprosjektet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
T-14/19 Rekneskap med resultatvurdering og årsmelding for 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
T-15/19 Revidering av økonomiplan 2019-2022 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
T-16/19 Forslag til vedtekter, innretning og forvalting av Marint verdiskapingsfond Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3)
T-17/19 Omlegging av takst og rabattstruktur Tresfjordbrua og Vågstrandtunnelen på E136 i Møre og Romsdal - Lokalpolitisk behandling Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
T-18/19 Endring av budsjett 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender