Fylkesutvalet

Møtedato : 26.11.2019 08:00

Møtested : kl 08.00: Fylkeshuset, Molde, møterom 700 (sjå program)

Møterom: kl 09.30: Hotel Scandic Alexandra, Molde, behandling av saker jf sakl.

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
U-126/19 Endring av budsjettet for 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
U-127/19 Alternativer fv. 20 Nerlandsøybrua Herøy kommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg
U-128/19 Takstfastsetting og garanti Nordøyvegen 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 4 vedlegg
U-129/19 Vidare behandling av T-27/19 - AutoPASS takstregulativ på fylkesvegferjer i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 10 vedlegg
U-130/19 K651 Spjelkavik Arena - Revidert byggeprogram og alternativsvurdering Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 1 vedlegg
U-131/19 Overordna utviklingsplan bygg og eigedom Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 8 vedlegg
U-132/19 Bokbåtteneste i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 4 vedlegg
U-133/19 Omstilling 2020 - Delrapport: Tilbods- og skolestruktur, reduksjon av driftsnivå - Utdanning Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 4 vedlegg
U-134/19 Omstilling 2020 - delprosjekt P5 Organisering og struktur for den offentlege tannhelsetenesta Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 3 vedlegg
U-135/19 Reduksjon av driftsnivået i samferdselssektoren - Omstilling 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
U-136/19 Omstilling 2020 – rapport om prosessen og utgreiing av tiltaksområda i fase 2 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
U-137/19 Økonomiplan med handlingsprogram 2020 - 2023 med budsjett for 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (5) 13 vedlegg
U-138/19 Korleis kan regionreforma med fleire ansvarsområde og nye arbeidsplassar skape utvikling i heile fylket Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
U-139/19 Søknad om permisjon frå fylkeskommunal verv - Monica Molvær Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
U-140/19 Drosjeløyva i Møre og Romsdal - Vurdering av behovet for å tildele einerett for drosjetransport Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (6) 18 vedlegg
U-141/19 Politisk styringsgruppe for Nordøyvegen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
U-142/19 Eigar av utstedarverksemd - bompengereforma Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 4 vedlegg
U-143/19 Omklassifisering av vegnettet på fv. 60 Røyr-Hellesylt Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
U-144/19 Reglement for yrkesopplæringsnemnda Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
U-145/19 Kvalitetsmeldinga 2019 for videregående opplæring i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (5) 25 vedlegg
U-146/19 Organisering av fagskolen i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
U-147/19 Regionalt forskingsfond Møre og Romsdal – framlegg til bestillingsbrev og styresamansetting Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 5 vedlegg
U-148/19 Regional vassforvaltningsplan 2022-2027- vedtak av planprogram og hovudutfordringar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
U-149/19 Uttale til fusjon av stiftingane Nordmøre museum og Geitbåtmuseet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 6 vedlegg
U-150/19 Ny selskapsavtale og deltakaravtale for GassROR IKS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
U-151/19 Program for fylkestinget i Molde 9. - 11. desember 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)

← møtekalender