Fylkesutvalet

Møtedato : 26.08.2019 10:30

Møtested : Fylkeshuset i Molde

Møterom: 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
U-78/19 Endring av møtedato for fylkesutvalet i juni 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-79/19 Møteplan 2019 - Utbyggingsutval for bygg- og vegsaker Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender