Fylkesutvalet

Møtedato : 25.02.2019 10:30

Møtested : Fylkeshuset i Molde

Møterom: 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
U-8/19 Søknad om å bli programfylke frå 2019 i "Program for folkehelsearbeid i kommunene" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
U-9/19 Oppstart av arbeidet med ny regional planstrategi og fylkesplan - utkast til planprogram Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (5) 1 vedlegg
U-10/19 Statleg sikring av friluftsområde 2019 -Tilråding Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
U-11/19 Uttale til forslag om forbod mot nydyrking av myr Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2)
U-12/19 Statens vegvesen – framtidig lokalisering, oppgåver og tilsette i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
U-13/19 Møreforsking AS - oppnemning av styreleiar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
U-14/19 Fv 654 Skarabakken - utviding av gangveg Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender