Utdanningsutvalet 2011-2019

Møtedato : 05.09.2019 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
Z_OLD_UD-23/19 Høyring NOU 2019:12 - Lærekraftig utvikling - Livslang læring for omstilling og konkurranseevne Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
Z_OLD_UD-24/19 Oppretting av marginale tilbod med kommunale bidrag Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
Z_OLD_UD-25/19 Budsjettendring 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
Z_OLD_UD-26/19 Orientering om mobbeknappen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-17/19 Jenter i elektrofag - status etter eitt år Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg
RS-18/19 Årsrapport for yrkesopplæringsnemnda 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-19/19 Periode 2019 - 6 Budsjettoppfølging - Utdanningsutvalet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-20/19 Periode 2019 - 8 Budsjettoppfølging - Utdanningsutvalet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-21/19 Vurdering, fråværsføring og bruk av skoledatasystem Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-22/19 Hovedinntaket 2019/2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-23/19 2.gongs inntak til skoleåret 2019/2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)

← møtekalender