Utdanningsutvalet 2011-2019

Møtedato : 13.06.2019 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
Z_OLD_UD-19/19 Kunnskapsgrunnlag for Kompetansealliansen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
Z_OLD_UD-20/19 IUng - Orientering om inngåing av avtalar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
Z_OLD_UD-21/19 Orienteringssak - Status innføring av nytt skoleadministrativt system Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
Z_OLD_UD-22/19 Orienteringssak - vaksinasjon av russ mot smittsom hjernehinnebetennelse Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-13/19 Innhenting av karakterar frå standpunkt, halvårsvurdering 2 og eksamen - skoleåret 2018/2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-14/19 Skolevalg 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-15/19 Innhenting av standpunkt- og eksamenskarakterar våren 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-16/19 Rundskriv om læremiddel 2019/20 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)

← møtekalender