Utdanningsutvalet 2011-2019

Møtedato : 09.05.2019 10:30

Møtested : Rauma videregående skole, Åndalsnes

Møterom: Møterom

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
Z_OLD_UD-15/19 Kvalitetsplanen for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2019-2023 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (5) 2 vedlegg
Z_OLD_UD-16/19 HMS for elevar - årsrapport 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
Z_OLD_UD-17/19 Skoleval 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
Z_OLD_UD-18/19 Oppdatering av Forskrift om fleksibilitet i fag- og timefordeling i Møre og Romsdal fylkeskommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-10/19 Retningslinjer for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-11/19 Klagebehandling eksamenskarakterar og standpunktkarakterar 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-12/19 Økonomirapport 1. tertial 2019 - Utdanningsutvalet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender