Utdanningsutvalet 2011-2019

Møtedato : 19.03.2019 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 101

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
Z_OLD_UD-7/19 Formidlingskoordinator i skolane - tiltak for å skaffe fleire læreplassar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
Z_OLD_UD-8/19 Tilbod som ikkje blir satt i gang, skoleåret 2019/2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 8 vedlegg
Z_OLD_UD-9/19 Ny selskapsavtale VIGO IKS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 3 vedlegg
Z_OLD_UD-10/19 Innsatsteam mot mobbing i dei vidaregåande skolane - orientering Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
Z_OLD_UD-11/19 Orientering om samarbeidsavtaler med Trøndelag fylkeskommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
Z_OLD_UD-12/19 Spjelkavik Arena - status mars 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 1 vedlegg
Z_OLD_UD-13/19 Leigeavtale Volda Campus Arena Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4)
Z_OLD_UD-14/19 Årsrapport 2018 for bygg- og eigedomsavdelinga Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-5/19 Oppstart av arbeidet med ny regional planstrategi og fylkesplan Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (5) 1 vedlegg
RS-6/19 Detaljbudsjett utdanningsutvalet 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-7/19 Praksisbygg for blå linje ved Fræna videregående skole Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-8/19 Årsmelding 2018 - Rådet for likestilling av funksjonshemma Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3)
RS-9/19 Årsmelding 2018 - Eldrerådet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3)

← møtekalender