Utdanningsutvalet 2011-2019

Møtedato : 07.02.2019 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
Z_OLD_UD-1/19 Kompetansealliansen Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
Z_OLD_UD-2/19 Kjøp av tenester- Tøndergård skole og ressurssenter Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
Z_OLD_UD-3/19 Rullering av skoleruta - fram til og med skoleåret 2021/2022 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
Z_OLD_UD-4/19 Ny yrkesfagleg struktur - forslag til plassering av tilbod Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 4 vedlegg
Z_OLD_UD-5/19 Tiltaksplan for utdanning 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
Z_OLD_UD-6/19 Orientering - Tilsynsrapport frå NOKUT - Tilsyn ved Fagskolen i Ålesund Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-1/19 Periode 2018 - 13 Budsjettoppfølging - Utdanningsutvalet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-2/19 Orientering om søking til vidaregående opplæring skoleåret 2019-2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-3/19 Innhenting av halvårsvurdering - skoleåret 2018/2019 frå dei vidaregåande skolane i fylket Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-4/19 Innhenting av halvårsvurdering frå ungdomsskolane januar 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)

← møtekalender