Plannemnd for samferdselsutbygging 2011-2019

Møtedato : 29.05.2019 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: Rom 110

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
Z_OLD_PNS-5/19 Nordøyvegen - orientering mai 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender