Plannemnd for samferdselsutbygging 2011-2019

Møtedato : 12.02.2019 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: Rom 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
Z_OLD_PNS-2/19 Årsrapport 2018 - Arbeid knytt til fylkesveg og avviksrapportering investering, av Statens vegvesen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

← møtekalender