Fylkestrafikktryggingsutvalet 2011-2019

Møtedato : 02.09.2019 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: Rom 111

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
Z_OLDFTU-7/19 Trafikktryggingsprisen 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
Z_OLDFTU-8/19 Orientering om status mindre TS tiltak 2019 og prioriteringar 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
Z_OLDFTU-9/19 Status orientering om trafikktryggingstiltak med kommunetilskot - 50/50 ordning Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-13/19 Budsjettoppfølging jan-juni 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender