Fylkestrafikktryggingsutvalet 2011-2019

Møtedato : 28.05.2019 12:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: Rom 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
Z_OLDFTU-4/19 Oppfølging av avbøtande tiltak for fylkesveg 267 Vadsteinsvikvegen i Kristiansund kommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg
Z_OLDFTU-5/19 Søknader om støtte til trafikktryggingstiltak 1. tildeling 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 9 vedlegg
Z_OLDFTU-6/19 Orientering om mindre ts-tiltak 2019 og prioritering for 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-6/19 Søknad om 50/50 ordning til tiltak på gang- og sykkelbrua ved Steinholt bru, Fv. 650 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
RS-7/19 Regionreformen, fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle og nullvisjonen - Trygg Trafikk Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-8/19 Orientering om vedtak på fartsgrensesaker Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-9/19 Notat vedr. fylkesveg 215 og 662 Julsundet- Aukra kommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-10/19 Fv. 265 ved Bjerkelund skole i Kristiansund kommune - ønske om nedsatt fartsgrense Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-11/19 Budsjett 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-12/19 Budsjettoppfølging jan-april 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender