Fylkestrafikktryggingsutvalet 2011-2019

Møtedato : 12.02.2019 12:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: Rom 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
Z_OLDFTU-1/19 Oppfølging etter vedtak om fråvik på fylkesveg 267 Vadsteinvikvegen - Kristiansund kommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
Z_OLDFTU-2/19 Fv. 650 - Steinholt - kryssing for skolebarn over kommunal veg Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
Z_OLDFTU-3/19 Forslag til budsjett 2019 - fylkestrafikktryggingsutvalet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-1/19 Oppsummering - skiltvedtak fartsgrenser Møre og Romsdal 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-2/19 Oppsummering - avslag skiltvedtak fartsgrense - Møre og Romdal 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-3/19 Orientering om TS-inspeksjonar på fylkesvegnettet 2018 og 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-4/19 Budsjettoppfølging jan-okt 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-5/19 Årsoppgjør 2019 - fylkestrafikktryggingsutvalet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender