Samferdselsutvalet

Møtedato : 04.12.2019 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: Rom 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
SA-78/19 KS 1 rapport Rovdefjordsambandet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg
SA-79/19 Sula Rutelag AS - søknad om drift av flybuss til/frå Ålesund lufthamn Vigra Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-80/19 Ålesund Turvogn Service AS - søknad på ruteløyve for drift av flybuss til/frå Ålesund lufthavn Vigra Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
SA-81/19 Vy Buss AS søknad om drift av flybuss til/frå Ålesund lufthavn Vigra Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-82/19 Forenkla takst- og sonestruktur i Møre og Romsdal - nytt billettsystem Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
SA-83/19 Takstsak 2020 - Endring av takstar for buss, hurtigbåt og ferjer med verknad frå 1. januar 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
SA-84/19 Internasjonalt arbeid og deltaking i Nordisk Transportpolitiske Nettverk og transportgruppa i Nordsjøkommisjonen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-85/19 Vidare utgreiing av nytt ferjesamband Kjørsvikbugen - Laksåvika Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-26/19 Feil i berekningsgrunnlag for kompensasjon knytt til iverksetjing av tunnelsikkerheitsforskrifta Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-27/19 Fylkesvegferjer - Kostnader og finansiering knytt til miljøferjer - erfaringar og forslag til tiltak Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-28/19 Orientering - Rapport om Energistasjonar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
RS-29/19 Statsbudsjettet 2020 – Ettersending etter høyringsmøte i Transport- og kommunikasjonskomiteen og Kommunal- og forvaltningskomiteen og Kommunal- og forvaltningskomiteen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-30/19 Svar på oppfølging av forskrift om sivil transportberedskap Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg

← møtekalender