Samferdselsutvalet

Møtedato : 11.11.2019 13:00

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: Rom 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
SA-69/19 Endra forskrift flybuss frå 01.01.2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
SA-70/19 Søknad om selskapsvognløyve Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
SA-71/19 Vurdering av søknad om støtte til trafikktryggingstiltak Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
SA-72/19 Utløysing av opsjon til Skår - Indre Sunnmøre 2020-2023 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
SA-73/19 Søknad om midlar til reguleringsplan for Fv. 60 Tomasgård - Røyrhus bru Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
SA-74/19 Drosjeløyva i Møre og Romsdal - Vurdering av behovet for å tildele einerett for drosjetransport Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (6) 18 vedlegg
SA-75/19 Vidare behandling av T-27/19 - AutoPASS takstregulativ på fylkesvegferjer i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 10 vedlegg
SA-76/19 Reduksjon av driftsnivået i samferdselssektoren - Omstilling 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
SA-77/19 Økonomiplan med handlingsprogram 2020 - 2023 med budsjett for 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (5) 13 vedlegg

← møtekalender