Samferdselsutvalet

Møtedato : 23.10.2019 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: Rom 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
SA-57/19 Søknad om fråvik - Fv. 63 Korsmyra - Indreeidet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-58/19 Omklassifisering av vegnettet på fv. 60 Røyr-Hellesylt Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
SA-59/19 Drosjeløyva i Møre og Romsdal - Mellombels vidareføring av dagens løyvegrenser for drosje, selskapsvognløyve og løyve for transport for funksjonshemma i samanslåande kommunar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-60/19 Molde Minibuss & Cruiseservice AS - søknad om nye stoppestader for flybussen i Molde Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg
SA-61/19 Utlysing av løyve for turistsambandet Geiranger-Hellesylt Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 5 vedlegg
SA-62/19 Takstfastsetting og garanti Nordøyvegen 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 4 vedlegg
SA-63/19 Innovasjonspartnarskap "Nye løysingar for bygging og vedlikehald av fylkeskommunale bruer" - bruk av Nerlandsøybrua i parallell prosess Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
SA-64/19 Møteplan for samferdselsutvalet 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
SA-65/19 Ståplassar på skolebuss skuleåret 19/20 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
SA-66/19 Orientering om status mindre TS tiltak 2019 og prioriteringar 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
SA-67/19 Høyringsfråsegn til bom på sideveg Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg
SA-68/19 Rapport om moglegheit for å stille krav om utslippsfrie drosjer i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-24/19 Budsjettoppfølging tom august Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-25/19 Kvalitetssikring av Rovdefjordsambandet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender