Samferdselsutvalet

Møtedato : 12.06.2019 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: Rom 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
SA-41/19 Bypakke Ålesund - lokalpolitisk behandling Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 8 vedlegg
SA-42/19 Alternativer fv. 20 Nerlandsøybrua Herøy kommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg
SA-43/19 Ferjemateriell på rute 01 Larsnes-Åram-Voksa-Kvamsøya Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
SA-44/19 Nytt ferjesamband Kjørsvikbugen - Laksåvika Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 6 vedlegg
SA-45/19 Driftsstatus for fylkesvegferjesambanda i Møre og Romsdal 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
SA-46/19 Fylkesvegar med tilnærma riksvegfunksjon Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
SA-47/19 Varsling av skred på fv. 63 Grandefonna Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
SA-48/19 Fv. 61 Tunheim -planlegging av gang- og sykkelveg - Vanylven kommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-14/19 Spørsmål om tilbaketaling/kompensasjon for feil avstandsmåling Volda - Lauvstad Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-15/19 Vedtak i RS 6/19 i FTU 280519 - 50-50 ordning til tiltak på gang og sykkelbru ved Steinholt bru Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-16/19 Budsjettoppfølging jan-april 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-17/19 Årsrapport 2018 - Internasjonalt arbeid Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender