Samferdselsutvalet

Møtedato : 06.03.2019 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: Rom 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
SA-11/19 Plan- og byggeprogram 2018 - 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-12/19 Valg av kai løsninger fv. 64 Sølsnes - Åfarnes Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-13/19 Status store fylkesvegprosjekt Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-14/19 Børdalslinja - bompengefinansiering, høyringssvar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 5 vedlegg
SA-15/19 Grønt Kystfartsprogram - Finansiering av eigenandel Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
SA-16/19 Skredfarer i Trollstigen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-17/19 Tiltaksplan samferdsel 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
SA-18/19 Høring - Takster i kollektivtransporten i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
SA-19/19 Orientering om splitting av driftskontrakter Sunnmøre Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg
SA-20/19 Ålesund kommune – COWI-rapport om framtidige kollektivkonsepter-evaluering Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-21/19 Fortrinnsrett og 2-ferje løysing Eidsdal-Linge og Stranda-Liabygda Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
SA-22/19 Distansemåling av ferjestrekninger i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-4/19 Oppstart av arbeidet med ny regional planstrategi og fylkesplan Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (5) 1 vedlegg
RS-5/19 Budsjett 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-6/19 Rassikring fv. 63 Geiranger -Eidsdal, Grandefonna - Nettbuss Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-7/19 Rapport 2018 - Smartere transport Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-8/19 Årsmelding 2018 - Rådet for likestilling av funksjonshemma Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3)
RS-9/19 Årsmelding 2018 - Eldrerådet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3)
RS-10/19 Minstesum for forskot for å oppnå rabatt på ferjereiser Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)

← møtekalender