Kultur- og folkehelseutvalet 2011-2019

Møtedato : 13.06.2018 13:00

Møtested : Scandic Seilet, Molde

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
Z_OLD_KF-29/18 Tildeling av idrettsstipend 2018 Paragraph Unntatt off Document_blue Protokoll 3 vedlegg
Z_OLD_KF-30/18 Tildeling av spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg
Z_OLD_KF-31/18 Toppidrettssatsing i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2)
Z_OLD_KF-32/18 Kjøp av kunnskapsgrunnlag - toppidrettssatsing i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
Z_OLD_KF-33/18 Evaluering Kulturtorget – vidare vegval Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
Z_OLD_KF-34/18 Evaluering UKM (Ung Kultur Møtes) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 7 vedlegg
Z_OLD_KF-35/18 Kunstpolitisk tiltaksplan 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
Z_OLD_KF-36/18 Kjøp av teneste – bok- og litteraturformidling i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
Z_OLD_KF-37/18 Opera og kulturhus i Kristiansund må få startbevilgning i Statsbudsjettet for 2019 og fullfinansiering i 2020 – Forslag til uttale frå Line Hatmosø Hoem (AP) og Toril Røsand (H) Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-27/18 Kulturtanken - oppdatering vår 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-28/18 Rapportering - Handlingsprogram kultur 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-29/18 Rapportering - Arrangementsstøtte bibliotek våren 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-30/18 Program for møte i kultur- og folkehelseutvalet 23. - 24. oktober 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-31/18 Oppfølging av sak KF-26/18 - midlertidig endring i tilskotsordning Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-32/18 Orientering - Retningsliner for prosjekttilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-33/18 Rapportering - Tilskot til lågterskel fysisk aktivitet 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-34/18 Brev til Møre og Romsdal fylkeskommune frå Kirkens SOS Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender