Kultur- og folkehelseutvalet 2011-2019

Møtedato : 16.05.2018 10:30

Møtested : Sunndal-oppmøte på Sunndal bygdemuseum, Leikvin, avd.Nordmøre, kl.1030

Møterom: Utvalsmøte på Sunndal kulturhus, Sunndalsøra, kl. 12.30

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
Z_OLD_KF-24/18 Uttale - regionreforma - ny forskrift om mynde med vidare etter kulturminnelova og overføring av andre oppgåver Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2)
Z_OLD_KF-25/18 Uttale til plan for omdanning gjennom samanslåing av Stiftinga Sunnmøre museum og Stiftinga Folkemusikkarkivet i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 3 vedlegg
Z_OLD_KF-26/18 Forslag om midlertidig endring i tilskotsordning - frivillig, fleirkulturell verksemd Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
Z_OLD_KF-27/18 Evaluering bokbåttenesta - tilråding vidare vegval Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 6 vedlegg
Z_OLD_KF-28/18 Strukturelle endringar i den offentlege tannhelsetenesta, Haram kommune - samlokalisering av distriktstannklinikkane Brattvåg og Vatne Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 5 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-16/18 Årsmelding 2017 - Eldrerådet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3)
RS-17/18 Årsmelding 2017 - Rådet for likestilling av funksjonshemma Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3)
RS-18/18 Orientering om retningsliner for driftstilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-19/18 Rapportering eittårig driftstilskot 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-20/18 Orientering om Kystpilegrimsleia Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-21/18 Informasjon til kultur- og folkehelseutvalet om vilkår for publikum sin tilgang til kulturminne i verdsarvområdet og eigarar sitt høve til inntekter frå kulturminna Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-22/18 Møteplan for 2018 i gruppa Rusførebygging God Helse Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-23/18 Invitasjon til fagsamling spelemidlar 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-24/18 Fagdag om likestilling - utkast til program for dagen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-25/18 Kultur 2018 - Økonomirapportering - 1. tertial 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-26/18 Budsjettoppfølging - Kultur- og folkehelseutvalet - Periode 2018/4 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender