Regional- og næringsutvalet 2011-2019

Møtedato : 12.06.2018 10:30

Møtested : Sandøy kommune, rådhuset, kommunestyresalen

Møterom: Steinshamnvegen 112, 6487 HARØY

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
Z_OLD_RN-35/18 Fordeling av regionale utviklingsmidlar og tiltaksfondet per 30. mai 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
Z_OLD_RN-36/18 Byen som regional motor - tilskot til byutvikling i Ålesund, Molde og Kristiansund 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 11 vedlegg
Z_OLD_RN-37/18 Helseinnovasjonssenteret - samarbeidsavtale og tilskot til utvikling Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
Z_OLD_RN-38/18 Prosjekt fleire statlege arbeidsplassar 2017-2020 - rapport 1. halvår 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg
Z_OLD_RN-39/18 Tilsagn om tilskot til entreprenørskap i høgare utdanning Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
Z_OLD_RN-40/18 Årlege tilskot til inkubatorane ved Protomore Kunnskapspark, Ålesund Kunnskapspark og Vindel Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 5 vedlegg
Z_OLD_RN-41/18 Destinasjon Ålesund & Sunnmøre - søknad om tilskot til utvikling av Hjørundfjorden som reisemål Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
Z_OLD_RN-42/18 Søknad om støtte til utstyr til utviklingsarbeid ved Innovasjonssenteret Åndalsnes Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
Z_OLD_RN-43/18 Parallelloppdrag: utvikling av Tingvollvågen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
Z_OLD_RN-44/18 Bluefish set Ålesund på kartet som Fiskerihovudstad Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg
Z_OLD_RN-45/18 NOU 2018:4 Sjøvegen vidare - Forslag til ny hamne- og farvasslov Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2)
Z_OLD_RN-46/18 Månadsmelding frå NAV april og mai 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 5 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-8/18 Brev frå Vestlandsrådet datert 16. mai 2018 - Endring av vassforskrifta - eit klart brot med intensjonen i regionreforma Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-9/18 Kystverket Midt Norge - Vurdering av søknader om tilskot til infrastruktur i fiskerihamner Kap 1360 - post 60 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 4 vedlegg
RS-10/18 Budsjettoppfølging - Regional- og næringsutvalet - Periode 2018/4 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender