Regional- og næringsutvalet 2011-2019

Møtedato : 02.05.2018 10:30

Møtested : Oppmøte Martin Linge-huset, Valldal kl. 10.30 (sjå program)

Møterom: Norddal og Stordal kommunar - møte 2. og 3. mai 2018

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
Z_OLD_RN-27/18 Fordeling av regionale utviklingsmidlar og tiltaksfondet per 19. april 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
Z_OLD_RN-28/18 Sjøholt sentrum - tettstadanalyse og parallelloppdrag Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg
Z_OLD_RN-29/18 Tilskot til rekruttering og kompetanseheving i landbruket 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 6 vedlegg
Z_OLD_RN-30/18 Rullering av handlingsprogram 2018-2021 for regional plan for vassforvaltning i vassregion Glomma og Grensevassdraga 2016-2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 4 vedlegg
Z_OLD_RN-31/18 Styrking av forskingsmiljøa i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 6 vedlegg
Z_OLD_RN-32/18 Regionalt forskningsfond Midt Norge: Årsrapport 2017 og oppdatert handlingsplan 2018-2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg
Z_OLD_RN-33/18 Orienteringssak - "Mulighetsstudie for innblanding av biogass til drivstoff for maritime fartøy som i dag bruker naturgass" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
Z_OLD_RN-34/18 Månadsmelding frå NAV mars 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-5/18 Internasjonale prosjekt og innhenta midlar frå EU/EØS-program Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-6/18 Årsmelding 2017 - Rådet for likestilling av funksjonshemma Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3)
RS-7/18 Årsmelding 2017 - Eldrerådet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3)

← møtekalender