Regional- og næringsutvalet 2011-2019

Møtedato : 13.03.2018 10:30

Møtested : Giske kommune - oppmøte på Nordic wildfish, Valderøya (sjå program)

Møterom: Utvalsmøte kl. 13.00 - Giske kommune, rådhuset

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
Z_OLD_RN-14/18 Fordeling av regionale utviklingsmidlar og Tiltaksfondet per 23. februar 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
Z_OLD_RN-15/18 Fordeling av kommunale næringsfond 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
Z_OLD_RN-16/18 Fordeling av hoppid.no avklaringsmidlar 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
Z_OLD_RN-17/18 Innovasjonscamp i vidaregåande skule Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
Z_OLD_RN-18/18 Søknad om tilskot frå regionale utviklingsmidlar - etablering av regional trainee-ordning i Molderegionen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
Z_OLD_RN-19/18 Søknad om støtte til parallelloppdrag - utvikling av Elnesvågen sentrum Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
Z_OLD_RN-20/18 Søknad om støtte til prosjektet Lederskap og organisering i en digital verden Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
Z_OLD_RN-21/18 Handlingsplan cruisestrategi for Vestlandsfylka 2018 - 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg
Z_OLD_RN-22/18 Statusrapporteringa for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal - heile 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
Z_OLD_RN-23/18 Nor-Fishing 2018 - Deltaking frå Møre og Romsdal fylkeskommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
Z_OLD_RN-24/18 Klage på avslag på søknad om tilskot til prosjektet: Tilskot til innføring av miljøleiing i 13 kommunar på Sunnmøre Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
Z_OLD_RN-25/18 Månadsmelding frå NAV februar 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
Z_OLD_RN-26/18 Fylkesprisen Årets Bedrift 2017 (Ikkje offentleg: Offl. § 26 2. ledd) Paragraph Unntatt off Document_blue Protokoll 5 vedlegg

← møtekalender