Samferdselsutvalet

Møtedato : 14.03.2018 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: Rom 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
SA-15/18 Lokalpolitisk behandling av bypakke Ålesund trinn 1 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-16/18 Nye transportvedtekter for buss, båt og ferje Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg
SA-17/18 Vurdering av trafikkforholdene på fv. 259 Eide-Høgset - svar på bestilling frå fylkestinget Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
SA-18/18 Søknad om fråvik - gang- og sykkelveg fv. 235 Bud-Bergset i Fræna kommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-19/18 Vidare framdrift for Nerlandsøybrua på fv. 20 i Herøy kommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-20/18 Søknad om overføring av ruteløyve frå Citysightseeing Fjord AS til Strømma Norge AS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-21/18 Vurdering av behov for selskapsvognløyve i Giske, Sula og Ålesund kommunar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 5 vedlegg
SA-22/18 Plan- og byggeprogram 2018 - 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-10/18 Innspel om drosjeregulering frå Norges Taxiforbund til Samferdselsdepartementet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-11/18 Svar på søknad om nytt ferjesamband i inntektssystemet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

← møtekalender