Utdanningsutvalet 2011-2019

Møtedato : 14.06.2018 10:30

Møtested : Ålesund videregående skole, avd Volsdalsberga, Ålesund

Møterom: Møterom

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
Z_OLD_UD-22/18 Toppidrettssatsing i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2)
Z_OLD_UD-23/18 Undervisning i kinesisk - Ålesund videregående skole og Molde videregående skole Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
Z_OLD_UD-24/18 Søknad om prøveprosjekt med skriftleg eksamen før russetida Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
Z_OLD_UD-25/18 Budsjettendring Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
Z_OLD_UD-26/18 Orienteringssak - innføring av nytt skoleadministrativt system Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
Z_OLD_UD-27/18 Orientering om pilotprosjekt ved Sunndal vgs, vaksne flykningar Paragraph Unntatt off Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-13/18 Innhenting av standpunkt og eksamenskarakterar - våren 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-14/18 Klagebehandling eksamenskarakterar og standpunktkarakterar 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-15/18 Prøveinntak - våren 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-16/18 Innhenting av karakterar frå standpunkt, halvårsvurdering 2 og eksamen - skoleåret 2017-2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)

← møtekalender