Utdanningsutvalet 2011-2019

Møtedato : 22.03.2018 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 101

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
Z_OLD_UD-8/18 Fornying av kunnskapsløftet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
Z_OLD_UD-9/18 Tilbod som ikkje blir sett i gang 2018-2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 14 vedlegg
Z_OLD_UD-10/18 I UNG - eit alternativt opplæringsløp for elevar med store motivasjonsvanskar i den ordinære skolen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
Z_OLD_UD-11/18 Vurdering av eit tilbod innan blått naturbruk på Nordmøre Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 10 vedlegg
Z_OLD_UD-12/18 Invitasjon til deltaking i nasjonal ordning med fylkesvise mobbeombod Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 3 vedlegg
Z_OLD_UD-13/18 Forskrift om fleksibilitet i fag- og timefordeling i Møre og Romsdal fylkeskommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-6/18 Brev frå Møre og Romsdal Lektorlag - Undervisningsevaluering Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-7/18 Nye satsar for leige av lokale til undervisningsformål - justering frå den 01.01.2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)

← møtekalender