Fylkesutvalet

Møtedato : 04.06.2018 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
U-35/18 T-6/18 Forvaltningsrevisjonsrapport FR 6/2017: Nordøyvegen - organisering, styring, kontroll og rapportering - oversendingsforslag frå Viggo Jordahl (SV) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-36/18 Program for fylkestinget i Ulsteinvik 18.-19. juni 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-37/18 U 37/18 Tariff 2018 - Tariffrevisjonen pr. 1. mai 2018 – Forslag til ny Hovudtariffavtale - Uravrøysting Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
U-38/18 Nesset kommune - detaljregulering - reguleringsplan Bergmesteren Raudsand AS gbnr 40/81 m.fl. - fråsegn ved offentleg ettersyn Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
U-39/18 Mindretalsanke vedrørande evaluering av bokbåttenesta Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 11 vedlegg

← møtekalender