Fylkesutvalet

Møtedato : 09.04.2018 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
U-18/18 Program for fylkestinget i Ålesund 23. og 24. april 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
U-19/18 Klage på vedtak - Smøla kommune - terrasse gbnr 52/25 Været Veiholmen - dispensasjon frå reguleringsplan Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
U-20/18 Invitasjon til deltaking i nasjonal ordning med fylkesvise mobbeombod Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 3 vedlegg

← møtekalender