Kultur- og folkehelseutvalet 2011-2019

Møtedato : 19.04.2017 10:30

Møtested : Molde, Plassen/Storyville (Gørvellplassen 1, 6413 Molde)

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
Z_OLD_KF-8/17 Årsrapport 2016 - Den offentlege tannhelsetenesta i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
Z_OLD_KF-9/17 Forskings- og innovasjonsstrategi for kommunal sektor i Møre og Romsdal 2017-2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (6) 1 vedlegg
Z_OLD_KF-10/17 Tilskot til tiltak i verdsarvområdet. Statsbudsjettet 2017, kap. 1429, post 79. Forslag til prioritering av innkomne søknader Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
Z_OLD_KF-11/17 Tilskot til freda kulturminne i privat eige. Forslag til prioritering av innkomne søknader og tiltak Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
Z_OLD_KF-12/17 Tilskot til fartøyvern 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
Z_OLD_KF-13/17 Fordeling av tilskot til friluftslivsaktivitet - post 78 - 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
Z_OLD_KF-14/17 Fordeling av tilskot til tiltak i statleg sikra friluftslivsområde, kapittel 1420, post 78 - 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
Z_OLD_KF-15/17 Kunstnarstipend - endring statuttar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
Z_OLD_KF-16/17 Spelemidlar 2017 - generelle prioriteringar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-4/17 Sunne kommuners nettverkssamling 8. - 9. mai 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-5/17 Innspill frå Møre og Romsdal fylkeskommune om utvikling av strukturen i de regionale kompetansesentrene for musikk Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
RS-6/17 2017 - Turskiltprosjektet, midler til skilting og merking av turstier Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-7/17 Årsmelding 2016 - Eldrerådet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3)
RS-8/17 Årsmelding 2016 - Rådet for likestilling av funksjonshemma Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3)
RS-9/17 Detaljbudsjett 2017 - Kultur- og folkehelseutvalet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender