Regional- og næringsutvalet 2011-2019

Møtedato : 05.09.2017 10:30

Møtested : Tingvoll kommune - Oppmøte kl. 10.30: Krivi AS, Industrivegen 18,

Møterom: Utvalsmøte kl. 14.00: Tingvoll Økopark, Gunnars veg 6, Tingvoll

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
Z_OLD_RN-55/17 Vekst i Stordal - søknad om forlenging av prosjektet ut 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
Z_OLD_RN-56/17 Etablering av soningssenter i Ålesund og i Sunndal - vurdering av søknad om støtte Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
Z_OLD_RN-57/17 Høyring - konsekvensutgreiing for utbygging av Fenja innenfor PL586 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
Z_OLD_RN-58/17 Regionale utviklingsmidlar i 2017 – Årleg tilskot om inntil 750 000 kroner til inkubatoren hos Vindel AS i Kristiansund Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
Z_OLD_RN-59/17 Mellom bygningane i Volda, del B - turveg og bruer mellom sentrum og Presteholmen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
Z_OLD_RN-60/17 Tettstadprosjekt i Langevåg Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
Z_OLD_RN-61/17 Region Ålesund - søknad om tilskot til styrking av samspelet i byregion Ålesund Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
Z_OLD_RN-62/17 Orientering - Resultat av prosjektet "Omstilling og vekst i maritim klynge" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
Z_OLD_RN-63/17 Fordeling av regionale utviklingsmidlar frå KMD og Tiltaksfondet per 22. august 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
Z_OLD_RN-64/17 Månadsmelding frå NAV juni, juli og august 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
Z_OLD_RN-65/17 Møteplan 2018 - Regional- og næringsutvalet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-11/17 Ringvirknings- og verdiskapingsanalyse av reiselivet i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg
RS-12/17 Budsjettoppfølging - RN-utvalet - Periode 2017-06 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender