Fylkestinget

Møtedato : 26.04.2017 12:00

Møtested : Scandic Kristiansund

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg Video
T-1/17 Plan for selskapskontroll 2017-2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
T-2/17 Sentrale kontrollorgan - årsrekneskap 2016 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 4 vedlegg
T-3/17 Sentrale kontrollorgan - årsmelding 2016 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
T-4/17 Rekneskap med resultatvurdering og årsmelding for 2016 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 6 vedlegg
T-5/17 Endring av budsjett 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
T-6/17 Kristiansund videregående skole – B09, B08-BT2 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4)
T-7/17 Energi og klimatiltak i fylkeskommunale bygg Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (6) 1 vedlegg
T-8/17 FylkesROS Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
T-9/17 ÅKP Blue Innovation Arena Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
T-10/17 Forskings- og innovasjonsstrategi for kommunal sektor i Møre og Romsdal 2017-2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (6) 1 vedlegg
T-11/17 Interpellasjon frå Bjarne Kvalsvik (UVS) vedrørande Sande fastlandssamband Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
T-12/17 Interpellasjon frå Randi Walderhaug Frisvoll (KRF)vedrørende nedlegging av skoletilbod Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
T-13/17 Interpellasjon frå Elisabeth Jørgenvåg (NML) vedrørende vidareføring av skoletilbod ved Kristiansund vg skole Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender