Saker til politisk behandling 2020

I tabellen finn du politiske saker sortert på utval. Klikk på møtedato for å sjå dokumenta. For saker før 2011 klikk her.
Les mer
Les mindre
Utvalg Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Eldrerådet 26
29
13
25
18
Fagskolestyret i Møre og Romsdal 13
26
28
24
26
Fylkestinget 20
15
16
12
13
7
8
9
Fylkesutvalet 27
24
24
7
14
2
3
23
31
21
22
26
23
24
Klagenemnda 27
24
24
Kontrollutvalet 28
19
18
28
26
30
28
25
Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 4
10
4
9
1
20
9
1
Rådet for personar med nedsett funksjonsevne 25
28
28
17
Samferdselsutvalet 5
4
6
10
2
21
9
2
Ungdomspanelet 24
28
20
15
11
12
5
6
Utbyggingsutval for bygg og vegsaker 20
23
28
25
27
Utdannings- og kompetanseutvalet 6
19
7
11
3
22
9
Yrkesopplæringsnemnda 30
16
4
27
22