Saker til politisk behandling 2022

I tabellen finn du politiske saker sortert på utval. Klikk på møtedato for å sjå dokumenta. For saker før 2011 klikk her.
Les mer
Les mindre
Utvalg Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Eldrerådet 16
21
25
16
Fagskolestyret i Møre og Romsdal 7
10
20
14
1
Fylkestinget 25
20
17
12
Fylkesutvalet 31
28
4
5
8
9
27
29
3
4
31
28
29
Klagenemnda 31
28
4
8
27
29
3
31
28
Kontrollutvalet 26
2
1
7
7
5
2
1
Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 1
15
30
2
2
14
30
29
24
7
30
Rådet for personar med nedsett funksjonsevne 15
20
23
15
Samferdselsutvalet 2
2
30
3
2
15
31
29
7
30
Ungdommens fylkesting 11
Ungdomspanelet 4
18
25
19
9
16
3
11
Utbyggingsutval for bygg og vegsaker 7
21
20
18
22
5
2
Utdannings- og kompetanseutvalet 3
24
30
5
2
16
1
29
26
7
Yrkesopplæringsnemnda 27
23
28
9
25
3