Saker til politisk behandling 2020

I tabellen finn du politiske saker sortert på utval. Klikk på møtedato for å sjå dokumenta. For saker før 2011 klikk her.
Les mer
Les mindre
Utvalg Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Eldrerådet 26
29
13
17
25
18
Fagskolestyret i Møre og Romsdal 13
26
28
24
26
Fylkestinget 20
15
16
12
13
7
8
9
Fylkesutvalet 27
24
24
7
23
14
18
2
3
12
23
31
21
22
26
23
24
Klagenemnda 27
24
24
23
29
31
22
Kontrollutvalet 28
19
18
28
26
30
29
25
Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 4
10
5
9
1
20
9
1
Rådet for personar med nedsett funksjonsevne 25
28
28
17
Samferdselsutvalet 5
4
6
10
2
2
18
21
9
2
Ungdommens fylkesting 6
Ungdomspanelet 24
28
23
5
12
11
12
5
6
Utbyggingsutval for bygg og vegsaker 20
23
12
19
25
21
15
27
Utdannings- og kompetanseutvalet 6
19
7
11
3
22
9
Yrkesopplæringsnemnda 30
16
16
4
27
22
6