Saker til politisk behandling 2021

I tabellen finn du politiske saker sortert på utval. Klikk på møtedato for å sjå dokumenta. For saker før 2011 klikk her.
Les mer
Les mindre
Utvalg Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Eldrerådet 18
28
26
17
Fagskolestyret i Møre og Romsdal 12
20
24
24
Fylkestinget 19
20
14
15
18
19
6
7
8
Fylkesutvalet 25
12
22
22
23
19
31
1
14
28
30
20
21
18
26
22
23
6
Fylkesvalstyret 22
3
20
Klagenemnda 25
26
4
23
1
28
30
22
Kontrollutvalet 27
23
19
7
19
3
25
29
29
24
Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 2
9
4
28
8
31
14
26
8
30
Rådet for personar med nedsett funksjonsevne 16
27
24
16
Samferdselsutvalet 14
3
3
4
28
9
1
14
4
27
8
1
Ungdommens fylkesting 5
Ungdomspanelet 23
27
24
13
10
17
4
5
Utbyggingsutval for bygg og vegsaker 8
17
21
19
9
6
4
15
6
Utdannings- og kompetanseutvalet 4
18
6
28
10
2
14
7
28
8
Yrkesopplæringsnemnda 28
17
29
3
3