Saker til politisk behandling 2017

I tabellen finn du politiske saker sortert på utval. Klikk på møtedato for å sjå dokumenta. For saker før 2011 klikk her.
Les mer
Les mindre
Utvalg Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Eldrerådet 20
3
20
15
Fagskolestyret i Møre og Romsdal 16
8
18
12
28
16
Fylkestinget 26
27
12
13
16
17
11
12
13
Fylkestrafikktryggingsutvalet 24
2
29
31
Fylkesutvalet 30
27
3
4
29
30
12
26
28
25
26
30
20
21
12
Fylkesvalstyret 27
26
15
Klagenemnda 30
27
4
29
26
28
26
30
20
13
Kontrollutvalet 25
2
22
31
30
4
1
29
Kultur- og folkehelseutvalet 8
19
10
7
6
25
13
Plannemnd for byggjeprosjekt 6
13
2
23
6
11
Plannemnd for samferdselsutbygging 24
2
19
21
29
29
31
Regional- og næringsutvalet 7
14
8
6
5
23
13
5
Rusforebygging God Helse 2
12
Rådet for likestilling av funksjonshemma 1
1
13
16
Samferdselsutvalet 8
13
7
4
10
7
6
25
13
13
Ungdommens fylkesting 10
Ungdomspanelet 27
10
26
12
15
16
11
Utdanningsutvalet 9
23
11
8
7
26
13
Yrkesopplæringsnemnda 31
23
4
21
26
23