Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2015/9792-23 41181/2019 05.06.2019 U Halsa kommune - kommuneplan arealdel 2015-2026 - fråsegn ved offentleg ettersyn (andre gong) Halsa kommune Johnny Loen Bestill 1 vedlegg

← postjournal