Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/9756-21 38193/2020 01.10.2019 U Arbeidsavtale ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/9756-20 38192/2020 01.10.2019 U Tilbud ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/9756-19 38191/2020 01.10.2019 I Søknad ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off

← postjournal