Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/9721-8 64154/2020 03.06.2020 I Søknad ***** Kristin Tangvik Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2020/9721-7 64153/2020 03.06.2020 I Søknad ***** Kristin Tangvik Paragraph Unntatt off
2020/9721-6 63116/2020 01.06.2020 I Søknad ***** Kristin Tangvik Paragraph Unntatt off
2020/9721-5 63055/2020 30.05.2020 I Søknad ***** Kristin Tangvik Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/9721-4 63054/2020 01.06.2020 I Søknad ***** Kristin Tangvik Paragraph Unntatt off
2020/9721-3 61629/2020 26.05.2020 I Søknad ***** Kristin Tangvik Paragraph Unntatt off
2020/9721-2 60949/2020 25.05.2020 I Søknad ***** Kristin Tangvik Paragraph Unntatt off
2017/9721-2 60634/2020 25.05.2020 I Vedtak om ferjeavløysingsmidlar for Nordøyvegen Kommunal- og moderniseringsdepartementet Geir Fjørtoft Bestill 2 vedlegg
2020/9721-1 59974/2020 20.05.2020 I Søknad ***** Kristin Tangvik Paragraph Unntatt off
2019/9721-16 10964/2020 29.01.2020 I Kostnadsoverslag for arkeologiske utgravingar - Haram kommune - utviding av steinbrot - Flesborvikane Bjørnøya gbnr 180/2 - dispensasjon frå kommuneplan Universitetsmuseet i Bergen, SFYK Arve Nytun Bestill 1 vedlegg
2019/9721-9 144205/2019 03.12.2019 I Søknad om løyve til inngrep i automatisk freda kulturminne på masseuttak på Bjørnøya i Haram kommune gbnr 180/2 Longva Maskin Arve Nytun Bestill 1 vedlegg

← postjournal