Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/9721-7 122277/2019 01.10.2019 I Haram kommune - vedtak - utviding av steinbrot - Flesborvikane Bjørnøya gbnr 180/2 - dispensasjon frå kommuneplan Haram kommune Anders Smith-Øvland Bestill
2019/9721-2 106095/2019 20.08.2019 I Kopi: Haram kommune - utviding av steinbrot - Flesborvikane Bjørnøya gbnr 180/2 - dispensasjon frå kommuneplan Fylkesmannen i Møre og Romsdal Anders Smith-Øvland Bestill
2019/9721-1 81327/2019 24.07.2019 I Haram kommune - utviding av steinbrot - Flesborvikane Bjørnøya gbnr 180/2 - dispensasjon frå kommuneplan Haram kommune Anders Smith-Øvland Bestill

← postjournal