Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/9696-5 107640/2019 22.08.2019 U Brev frå IMDi om overføring av regionale oppgåver Intererings- og mangfoldsdirektoratet Nils Gunnar Solli Bestill 2 vedlegg

← postjournal