Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/9696-10 114847/2019 18.09.2019 I Innspill fra IMDi på utlysingstekst fra Møre og Romsdal fylkeskommune IMDI Dag Lervik Bestill 1 vedlegg
2019/9696-9 114671/2019 19.09.2019 U Svar på innspel frå IMDi på utlysingstekst frå Møre og Romsdal fylkeskommune for stillingar på integreringsfeltet Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Dag Lervik Bestill 2 vedlegg
2019/9696-8 112699/2019 13.09.2019 U Overføring av regionale oppgåver IMDi til Møre og Romsdal fylkeskommune - arbeidsbeskrivelse og utlysingstekst Integrerings- og mangfoldsdirektoratet - IMDi Dag Lervik Bestill 3 vedlegg
2019/9696-7 110798/2019 06.09.2019 I Videre samarbeid i henhold til avtale med IMDi om ansettelser Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Preben Geir Irvung Bestill
2019/9696-6 110104/2019 30.08.2019 U Signert avtale mellom IMDi og MRfk om overføring av regionale oppgåver IMDI Nils Gunnar Solli Bestill 1 vedlegg
2019/9696-2 92662/2019 15.08.2019 I Brev om ansettelser i Møre og Romsdal fylkeskommune i forbindelse med overføring av regionale oppgaver fra IMDi Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Gunn Randi Seime Bestill 5 vedlegg
2018/9696-9 81317/2019 26.07.2019 U Vedtak om tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off
2019/9696-1 81163/2019 25.07.2019 I Virksomhetsoverdragelse - regionale integreringsoppgaver overføres fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet til fylkeskommunene Kommunenes Sentralforbund Preben Geir Irvung Bestill

← postjournal