Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/9521-4 114859/2019 19.09.2019 I Vestnes kommune - vedtak - oppretting av grunneigedom - gbnr 19/6 - dispensasjon frå kommuneplan Vestnes kommune Mari Anne Bjørkmann Bestill
2019/9521-3 81637/2019 30.07.2019 I Kopi: Vestnes kommune - oppretting av grunneigedom - gbnr 19/6 - dispensasjon frå kommuneplan - fråsegn Statens vegvesen Region midt Mari Anne Bjørkmann Bestill
2019/9521-2 81580/2019 30.07.2019 U Vestnes kommune - oppretting av grunneigedom - gbnr 19/6 - fråsegn ved søknad om oppretting av grunneigedom Vestnes kommune Mari Anne Bjørkmann Bestill
2019/9521-1 79840/2019 03.07.2019 I Vestnes kommune - oppretting av grunneigedom - gbnr 19/6 - dispensasjon frå kommuneplan Vestnes kommune Mari Anne Bjørkmann Bestill

← postjournal