Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/9440-2 58508/2020 15.05.2020 I Faglig råd i byggesak på gbnr 91/35 i Innerdalen landskapsvernområde Vernområdestyret for Trollheimen Siv Aksdal Bestill 8 vedlegg
2020/9440-1 58045/2020 15.05.2020 I Sunndal kommune - riving av eksisterende tilbygg og oppføring av nytt gbnr 91/35 - Trollhytta - Innerdalen landskapsvernområde Fylkesmannen i Trøndelag Siv Aksdal Bestill 7 vedlegg
2019/9440-2 83158/2019 12.08.2019 X Vurdering av søknad frå Møre og Romsdal bondelag om tilskot til planlegging og oppfølging av Farm 2019 Bergljot Landstad Eivind Vartdal Ryste Bestill

← postjournal