Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/9265-1 57474/2020 14.05.2020 X Historikk - 15.10.2007 - 20.12.2016 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2019/9265-13 149329/2019 19.12.2019 I Refusjonskrav etter Opplæringslova §13-2 med forskrift §19-7-Høst 2019 ***** Anita Sæther Paragraph Unntatt off
2019/9265-12 149215/2019 23.12.2019 I Refusjonskrav høst 2019 ***** Anita Sæther Paragraph Unntatt off
2019/9265-11 147830/2019 12.12.2019 I Refusjonskrav - opplæring gitt i Troms fylke - institusjonsplasserte elever utenfor fylket ***** Anita Sæther Paragraph Unntatt off
2019/9265-10 145465/2019 12.12.2019 I Refusjonskrav - institusjonsplassert elev i Troms fylke høst 2019 ***** Anita Sæther Paragraph Unntatt off
2019/9265-9 145019/2019 11.12.2019 I Refusjonskrav - elev fra Møre og Romsdal bosatt på institusjon i Telemark høsten 2019 ***** Anita Sæther Paragraph Unntatt off 1 vedlegg

← postjournal