Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2013/9057-9 115056/2019 19.09.2019 I Søknad om godkjenning av ny fagleg leiar ***** Stine Waske Paragraph Unntatt off 1 vedlegg

← postjournal