Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/9057-1 55968/2020 08.05.2020 X Historikk - 28.08.2017 - 04.06.2018 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2013/9057-10 123142/2019 14.10.2019 U Svar på søknad om godkjenning av ny fagleg leiar Wist Last & Buss Stine Waske Bestill

← postjournal