Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/9035-1 55713/2020 08.05.2020 X Historikk - 25.10.2012 - 13.09.2013 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off

← postjournal