Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/9035-7 130975/2019 06.11.2019 I Sula kommune - vedtak - oppføring av flytebrygge, avkøyring og biloppstillingsareal gbnr 59/17 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Sula kommune Synnøve Valle Bestill 1 vedlegg
2019/9035-6 123316/2019 14.10.2019 I Naustveg og brygge ved gravhaugen ID 35524, Sula kommune Sula kommune Arve Nytun Bestill 6 vedlegg
2019/9035-5 82795/2019 08.08.2019 I Sula kommune - oppføring av flytebrygge, avkøyring og biloppstillingsareal gbnr 59/17 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Sula kommune Synnøve Valle Bestill
2019/9035-3 78807/2019 04.07.2019 U Naustveg og brygge ved gravhaugen ID 35524, Sula kommune Sula kommune Arve Nytun Bestill
2019/9035-2 74650/2019 24.06.2019 I Sula kommune - oppføring av flytebrygge, avkøyring og biloppstillingsareal gbnr 59/17 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Sula kommune Arve Nytun Bestill 7 vedlegg
2019/9035-1 73013/2019 21.06.2019 I Sula kommune - oppføring av flytebrygge, avkøyring og biloppstillingsareal gbnr 59/17 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Sula kommune Synnøve Valle Bestill 7 vedlegg

← postjournal