Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/9000-1 55370/2020 07.05.2020 I Informasjon angående vandelsvurdering av meddommere Politiet Gunn Elin Nygård Bestill 1 vedlegg

← postjournal