Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/9000-14 120255/2019 02.10.2019 U Nei til tilbud ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/9000-13 117629/2019 25.09.2019 U Arbeidsavtale ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/9000-12 117628/2019 25.09.2019 U Tilbud ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/9000-11 117627/2019 10.09.2019 I Søknad ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2019/9000-15 117626/2019 01.07.2019 X Utvidet søkerliste MR454 HMS rådgivar, seksjon vegprosjekt Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/9000-16 117625/2019 01.07.2019 X Offentlig søkerliste MR454 HMS rådgivar, seksjon vegprosjekt Marianne Hojem Bye Bestill
2019/9000-5 80474/2019 16.07.2019 U MR454 HMR rådgiver, seksjon vegprosjekt ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/9000-4 80435/2019 15.07.2019 I Takker nei til stilling ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/9000-3 77363/2019 02.07.2019 U Tilbud ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/9000-2 72718/2019 20.06.2019 U Bekreftelse ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/9000-1 72717/2019 20.06.2019 I Søknad ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2019/9000-6 72716/2019 21.06.2019 X Utvidet søkerliste MR454 HMR rådgivar, seksjon vegprosjekt Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/9000-7 72715/2019 21.06.2019 X Offentlig søkerliste MR454 HMR rådgivar, seksjon vegprosjekt Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/9000-8 72714/2019 21.06.2019 X Utvidet søkerliste MR454 HMR rådgivar, seksjon vegprosjekt Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/9000-9 72713/2019 21.06.2019 X Offentlig søkerliste MR454 HMR rådgivar, seksjon vegprosjekt Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/9000-10 72712/2019 21.06.2019 X Stillingsutlysning MR454 HMR rådgivar, seksjon vegprosjekt Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off

← postjournal