Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/8993-1 54869/2020 04.05.2020 I Ålesund kommune - Proesessvannslanger med pumpehus gbnr 32/278 - dipensasjon fra reguleringsplan - pbl §1-8 Ålesund kommune Anders Smith-Øvland Bestill 5 vedlegg

← postjournal