Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/8937-1 55044/2020 07.05.2020 X Historikk - 29.08.2017 - 04.07.2018 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2019/8937-51 144701/2019 10.12.2019 U Arbeidsavtale ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/8937-50 143129/2019 05.12.2019 U Tilbud ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/8937-49 142084/2019 04.12.2019 I Takker ja til stilling ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/8937-52 123537/2019 15.10.2019 X Utvidet søkerliste NY INTERN UTLYSING MR418 Ingeniørgeolog, seksjon drift og vedlikehald Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/8937-53 123536/2019 15.10.2019 X Offentlig søkerliste NY INTERN UTLYSING MR418 Ingeniørgeolog, seksjon drift og vedlikehald Marianne Hojem Bye Bestill

← postjournal