Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2017/8908-28 116621/2019 23.09.2019 I Signert tilsegn om støtte på inntil 1 000 000 kroner frå økonomiplanen ramme 60 (forskingsfond) til Møreforsking Molde AS Møreforsking Molde AS v/Lage Lyche Anna-Marie Hatlestad Bestill 1 vedlegg
2017/8908-26 113507/2019 17.09.2019 U Tilsegn om støtte på inntil 1 000 000 kroner frå økonomiplanen ramme 60 (forskingsfond) til Møreforsking Molde AS MØREFORSKING MOLDE AS v/Llage Lyche Anna-Marie Hatlestad Bestill
2018/8908-3 81868/2019 02.08.2019 U Vedtak om tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** Margreta Heggem Pilskog Paragraph Unntatt off
2017/8908-25 71924/2019 20.06.2019 X Utbetalingsbilag Kim Tornes Bestill
2017/8908-24 71771/2019 19.06.2019 X Sluttutbetaling tilsegn 2018-0175 Anna-Marie Hatlestad Bestill
2017/8908-23 71257/2019 18.06.2019 U Anmodning om utbetaling tilsagnsnr 2018-0175 Møreforsking Molde AS Anna-Marie Hatlestad Bestill
2017/8908-21 28880/2019 27.03.2019 X Delutbetalingsbilag Kim Tornes Bestill

← postjournal