Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/8893-2 121777/2019 05.10.2019 I Tiltak for Universell utforming 2019 - samarbeidsprosjekt mellom Fylkesmannen og fylkeskommunen Fylkesmannen i Møre og Romsdal Johnny Loen Bestill 1 vedlegg
2019/8893-1 78996/2019 05.07.2019 I Samarbeid mellom fylkesmannen i Møre og Romsdal, Møre og Romsdal fylkeskommune om planer og tiltak for et aldrende samfunn i kommunene Ørsta, Volda og Ulstein Husbanken Johnny Loen Bestill

← postjournal